Brandskyddsbeskrivning


Vid all nybyggnad, vid större tillbyggnader och ändringar måste man som byggherre ta fram en brandskyddsbeskrivning för att få startbesked. En brandskyddbeskrivning utgör ett underlag för hur byggnaden ska projekteras ur ett brandsäkerhetsperspektiv och senare det brandskyddsdokument som krävs för att erhålla ett slutbevis.
En brandskyddbeskrivning kan vara ett ganska omfattande dokument men för ett normalt enfamiljshus brukar det räcka med ett mindre antal sidor.

Vi gör din brandskyddsbeskrivning till låga fasta priser. En vanlig villa brukar hamna i intervallet 4000-5000:-


brandskyddsbeskrivningBra att veta.

Om du beställer din brandskyddsbeskrivning i samband med att vi gör dina bygglovsritningar/konstruktionsritningar lämnar vi en generös rabatt. Vi arbetar endast mot fasta priser. Inga otrevliga överraskningar i sista änden och ett enkelt sätt att undvika den vanligaste orsaken till misshälligheter och missförstånd. På Ziab.se finns det mer att kika på.