logotype
 Mejla oss  eller ring  073-5341015

BRANDSKYDDSBESKRIVNING

Allmänt om brandskyddsbeskrivning


Vid all nybyggnad, vid större tillbyggnader och ändringar måste man som byggherre ta fram en brandskyddsbeskrivning för att få startbesked. Krav på brandskyddsdokumentation har funnits i BBR sedan 1994 och gäller vid uppförande av alla nya byggnader undantaget komplementbyggnader under 15 m2, alltså Friggebodar.

En brandskyddsbeskrivning är inget begrepp i BBR eller PBL men utgör det dokument som beskriver den blivande byggnadsverkets brandskydd och utgör grund för vidare projektering. Där framgår också hur byggarbetsplatsen ska vara organiserad för att möta dom krav och regelverk som finns ur ett brandtekniskt perspektiv. Brandskyddbeskrivningen utgör sedan tillsammans med dom ändringar som dokumenterats under resans gång det underlag som behövs för att sammanställa ett brandskyddsdokument. Utan brandskyddsdokumentet utfärdar kommunen inget slutbevis så brandskyddsbeskrivningen är ett viktigt dokument. En brandskyddbeskrivning kan vara ett ganska omfattande dokument men för ett normalt enfamiljshus brukar det räcka med ett mindre antal sidor.

brandskyddsbeskrivning
Några exempel på punkter i en 
brandskyddsbeskrivning:

Vad kostar en brandskyddsbeskrivning


Vi gör din brandskyddsbeskrivning till låga fasta priser. En vanlig villa brukar hamna i intervallet 4000-5000:-