KONSTRUKTIONSRITNINGAR

Vi gör konstruktionsritningar för alla typer av objekt till mycket konkurrenskraftiga priser. Konstruktionsritningar för om/till och nybyggnad av villor, flerfamiljshus, garage, Attefallshus och fritidshus.

Konstruktionsritningar visar på detaljnivå hur byggnaden ska uppföras. Motiven kan vara många till att låta en erfaren byggkonsult ta fram konstruktionsritningar, men nedan har vi listat några skäl:konstruktionsritningar
  1. Konstruktionsritningar kan utgöra underlag för offerter från byggare. Anbuden blir då mer jämförbara.
  2. Konstruktionsritningar behövs på det tekniska samrådet för att visa att byggnaden uppfyller dom krav samhället ställer.
  3. Konstruktionsritningar optimerar dimensioner och kvalitet på bärverk i projektet. Det spar både tid och pengar.
  4. Konstruktionsritningar borgar för att ingen osäkerhet uppstår på arbetsplatsen om specifika utföranden. Projektet är genomtänkt och det blir rätt från början.

Konstruktionsritningar för bygglov


Idag är konstruktionsritningar ett krav för att få startbesked. Våra konstruktionsritningar redovisar byggnadens bärande komponenter och klimatskal anpassade till gällande normer.


Konstruktionsritningar för byggarna


Ibland behövs det mer detaljerade konstruktionsritningar för att det ska bli rätt från början. Vissa strukturer ställer högre krav på byggarens kompetens och där kan detaljerade konstruktionsritningar bespara byggherren dyrköpta "påplatsen-lösningar"
Under refrenser hittar du exempel på konstruktionsritningar från ossHur går det då till? Har vi gjort din bygglovsritning är halva jobbet gjort. Vi har med "konstruktionstänket" redan från början och kan därför erbjuda konstruktionsritningar till ett ännu bättre pris. Annars mejlar du över det underlag du har. Ett typiskt underlag består av A-ritningar och en materalbeskrivning. Vi kompletterar med ev. frågor och återkommer sedan med en offert på dina konstruktionsritningar som självklart är gratis. Fri rådgivning ingår under hela byggtiden. Behöver du bara hjälp med att dimensionera en enstaka balk så löser vi det med. På Ziab.se finns det mer att kika på.