logotype
 Mejla oss  eller ring  073-5341015

KONSTRUKTIONSRITNINGAR

Vi gör konstruktionsritningar till mycket konkurrenskraftiga priser. Konstruktionsritningar för om/till och nybyggnad av villor, flerfamiljshus, garage, Attefallshus och fritidshus. Självklart hjälper vi till att dimensionera nån enstaka balk eller några plintar till altanbygget också, även det till låga priser.Konstruktionsritningar visar ned till detaljnivå hur byggnaden ska uppföras från grunden upp till taket. Motiven kan vara många till att låta en erfaren byggkonsult ta fram konstruktionsritningar.

konstruktionsritningar
Så nedan har vi listat några goda skäl.

Konstruktionsritningar för startbesked


Idag är konstruktionsritningar ett krav för att få startbesked. Våra konstruktionsritningar redovisar byggnadens bärande komponenter och klimatskal anpassade till gällande normer och bästa ekonomi. Idag är det dyrt att överdimensionera och långt ifrån klimatsmart.Konstruktionsritningar för byggarna


Ibland behövs det mer detaljerade konstruktionsritningar för att det ska bli rätt från början. Vissa strukturer ställer högre krav på byggarens kompetens och där kan detaljerade konstruktionsritningar bespara byggherren dyrköpta "påplatsen-lösningar". Under refrenser hittar du exempel på konstruktionsritningar från oss