logotype
 Mejla oss  eller ring  073-5341015

VVS-RITNINGAR

Vi gör vvs-ritningar för alla typer av objekt till mycket konkurrenskraftiga priser. vvs-ritningar för om/till och nybyggnad av villor, flerfamiljshus, garage och fritidshus.Den vanligaste grundläggningen idag vid ny/tillbyggnad är platta på mark. Då gjuter man in stamledningarna i bottenbjälklaget varför måttsatta vvs-ritningar är en självklarhet. Att åtgärda fel i efterhand blir komplicerat och mycket kostsamt. Att använda samma konsult som gjort konstruktionsritningarna och med samordningsansvar för vvs-installationen minimerar den risken. Allt hamnar rätt i plattan och bjälklagsfacken och rörläggaren behöver inte lägga tid på var våtenheterna mer exakt ska placeras. Sen finns det också många kommuner som kräver vvs-ritningar för att utfärda startbesked även vid mindre omfattande tillbyggnader. Om inte förr så får du besked om du behöver vvs-ritningar i samband med bygglovet, men det kan vara en god idé att upprätta vvs-riningar ändå för framtida om/tillbyggnader, inte mins utvändigt.vvs-ritningar

VVS-ritningar


vvs-ritningar visar både inre och yttre förläggning av vatten, avlopp och dagvatten med dimensioner och beräknade flöden för varmvattencirkulation. Att dimensionera dagvattnet rätt är mer viktigt än någonsin då klimatförändringarna redan är här.
Ventilationsritningar visar det projekterade luftflödet, luftbehandlingsdon och kanalisation för bästa komfort och integration med byggnadsstommen.
Installationsritningar för värmeanläggningen visar element, golvslingor och rörförläggning med beräknade flöden och tryckfall. Nu, när det är mer vanligt med vattenburen golvvärme, brukar den leverantören/installatören stå för projektering och ritningar. Under refrenser hittar du exempel på vvs-ritningar från oss